ספר תורה לעילו נשמת הנרצחים

אנו מזמינים אותך לקחת חלק בפרויקט הנצחה חשוב כתיבת ספר תורה לעילו נשמת הנרצחים